Duyurular

Suriye uyruklu yabancılara vize zorunluluğu getirildi !

08.01.2016 tarihi itibariyle Türkiye’ye gitmek isteyen Suriye uyruklulara Türk Büyükelçilikleri/Başkonsolosluklarından vize alma zorunluluğu getirilmiştir.

Başvuru yapılan Türk Temsilciliği tarafından Türkiye’deki ilgili makamlardan onay alınmasının ardından ilgili Suriye vatandaşına vize verilebilecektir. Sözkonusu süreç yaklaşık olarak 3 hafta sürmektedir.

Diğer taraftan, Suriye sınırındaki kara hudut kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak olan Suriye vatandaşlarına ise vize muafiyeti uygulamasına devam edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Yabancılara uygulanan vize rejiminde değişiklik yapıldı.

Ülkemiz tarafından yabancılara uygulanan vize rejimi değişmiş olup 01/02/2012 tarihinden itibaren Türkiye'ye gelen yabancıların 180 gün içerisinde 90 güne kadar kalabileceklerdir. Bu sürenin sonunda çıkış yapmaları gerekmektedir.

Başka bir ifadeyle 3 ay Türkiye'de kalan bir yabancının 3 ay da yurtdışında kalma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu süreden fazla kalmak isteyen yabancılar ülke ayrımı yapılmaksızın (6) aya kadar turistik amaçlı ikamet tezkeresi alarak kalabileceklerdir.

AB ve OECD üyesi ülke vatandaşlarıAB ve OECD üyesi ülke vatandaşlarına vize türlerine bakılmaksızın ilk etapta 3 yıl, devamında 5 yıl süreli ikamet tezkeresi alınabilmektedir.

Uzun Süreli veya Turistik Amaçlı İkamet TezkeresiKonuyla ilgili detaylı bilgi almak için Uzun Süreli veya Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi sayfamızı ziyaret ediniz.

Yabancı bakıcılara ödenecek asgari ücret yeniden belirlendi

Ev hizmetlerinde çalışacak olan yabancılara ödenecek maaş tutarı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeniden belirlenerek asgari ücret seviyesine düşürüldü.

Buna göre, ev hizmetlerinde çalışacak olan bir yabancıya ödenecek maaş tutarı ve sigorta primleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
Kapıcılar ve ev hizmetlerinde çalışanlar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 886,50 TL ASGARİ ÜCRET 886,50 TL
SSK PRİMİ % 14 124,11 TL SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 128,54 TL
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,87 TL İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 17,73 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 132,98 TL    
NET ASGARİ ÜCRET 753,52 TL İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.032,77 TL

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Ev Hizmetlerinde Çalışan Yabancı Uyruklular sayfamızı ziyaret ediniz.

Yabancı bakıcıların sigorta girişi 7 gün içinde yapılacak!

Çalışma izninin alınmasını müteakip 7 gün içerisinde yabancı şahsın sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvuru yaparak konut işyeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir.

Vize ve ikamet işlemleriVize ve ikamet işlemleri: Çalışma izin başvurusu neticesinde çalışma izninin verilmesi halinde yabancı şahıs 30 gün içinde il emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine başvuru yaparak (Çalışma izin süresi kadar) çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi alacaktır. Yurtdışından yapılan başvurularda yabancı şahsın ilgili T.C. konsolosluğundan çalışma vizesi alması ve Türkiye’ye giriş yaptıktan sonraki 30 içinde de emniyet makamlarından ikamet izni alması gerekmektedir.

Çalışma Amaçlı İkamet TezkeresiKonuyla ilgili detaylı bilgi almak için Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi sayfamızı ziyaret ediniz.

Türk Soylu yabancıların çalışma izinleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Çalışma izin kriterlerine tabi tutulmayacak yabancıları belirleyen Yönetmelik değişikliği 14 Şubat 2012 tarih ve 28204 sayılı resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre;

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 2. Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 3. İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 4. İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 5. Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar ile,
 6. Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancıların,

Çalışma izin başvuruları Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirlenen değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılacaktır.rd

TÜRK SOYLU YABANCILAR HAKKINDA KANUN (61KB, 2 SAYFA)
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (264KB, 15 SAYFA)

Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzinleriKonuyla ilgili detaylı bilgi almak için Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzinleri sayfamızı ziyaret ediniz.

Suriye uyruklulara bir yıllık ikamet tezkeresi

Suriye ülkesinde yaşanan iç savaş nedeniyle, ülkemize gelen Suriye uyruklu yabancılara bir yıllık ikamet tezkeresi verilmesine dair yasal düzenlemeler tamamlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle; ülkemize pasaportlarıyla yasal yollardan giriş yapan tüm Suriye uyruklulara (1) bir yıllık ikamet tezkeresi verilmesinin yolu açılmıştır.

 Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Duyurular sayfamızı ziyaret ediniz.

Suriye uyruklu yabancılara çalışma izni müjdesi !

Suriye uyruklu yabancılara çalışma izni müjdesiSuriye uyruklu yabancılara çalışma izni müjdesi !

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda "Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye gelmiş ve Emniyet makamlarınca ikamet izni verilmiş bulunan Suriye uyruklu yabancılara ikamet izin sürelerini aşmamak üzere, değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilmesi uygun görülmüştür" açıklamasi yapılmıştır.

Buna göre, süresi bitmemiş altı aylık ikamet tezkeresi bulunan yabancılar ve işverenleri, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu ve uygulama usül ve esaslarına bağlı kalarak, başvu yapabileceklerdir.

 Devamı için burayı tıklayınız.

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

ROTA SINAİ HAKLAR VE KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Yıldız Posta Cad. No:12 D:67
Gayrettepe34349
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL 

bilgi@rotadanismanlik.com.tr
0212 - 324 24 44
0212 - 324 46 44

Yabancı doktorlara çalışma izni şartları belirlendi!

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç olmak üzere yabancı sağlık meslek mensupları, aşağıda yer alan şartları sağlamak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilecekler.

 1. Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak
 2. Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak
 3. Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak
 4. İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olmak
 5. Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak

Yabancı Doktorların Çalışma İzinleriKonuyla ilgili detaylı bilgi almak için Yabancı Doktorların Çalışma İzinleri sayfamızı ziyaret ediniz.

İkamet Hesaplama
Türkiye’de ne kadar süreli ikamet izni alabileceğinizi ve bunun için ne kadar harç ödemesi gerektiğini, bu aracı kullanarak hesaplayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
 • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.58
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.95
 • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98.04
 • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.74