Çalışma Amaçlı İkamet İzinleri

Bu sayfa, yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni alarak Türkiye'de ikamet edebilmeleri için gerekli bilgi ve belgeleri içerir.

Çalışma izni başvurusunu yurtiçinden yapan yabancıların çalışma izninin onaylanması durumunda; işverenliğine gönderilen çalışma izin belgesinin üzerindeki tebliğ tarihinden geçerli olmak üzere en geç 30 gün içerisinde; çalışacakları ildeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi almak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancılar, Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde çalışacakları ildeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi almak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki listeden durumunuzu en iyi açıklayan sekmeyi tıklayarak ikamet izinleri hakkında geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUNYABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN (51KB, 5 SAYFA)

Özel sektörde çalışacak yabancılar

Özel sektörde çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancılar, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce ikamet teskeresi almalıdırlar.

Çalışmaya bağlı ikamet izni için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın vermiş olduğu çalışma izin yazısı sunulmalıdır.

Detaylı bilgi için lütfen Türkiye'de Çalışma İzni sayfasını ziyaret ediniz.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın vermiş olduğu çalışma izin yazısı
Tur operatörü temsilcileri için ikamet tezkeresi

30 HAZİRAN 2010 Tarihinden sonra ülkemize gelecek olan Tur Operatörü Temsilcilerinin ülkelerindeki dış temsilciliğimizden "TUR OPERATÖRÜ TEMSİLCİSİ" vizesi alarak gelmeleri ve Tur Operatörü Temsilcisi olarak faaliyetlerine başlamadan evvel veya her halükarda en geç 1 (bir) ay içerisinde Emniyet makamlarına başvuruda bulunarak ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Türkiye'deki acentenin Yabancılar Şube Müdürlüğüne hitaben yazısı
 2. Yurt dışındaki Tur Operatörünün Türkiye'deki acenteye hitaben yazmış olduğu yazının noter onaylı Türkçe Tercümesi
 3. Yurtdışında faaliyet gösteren Tur Operatörünün bağlı olduğu şirketin faaliyet belgesi, imza sirküleri ve imza yetki belgesi
 4. Türk Acentesinin Sosyal Güvenlik Kurum İşyeri Sicil Numaraları
 5. Türk Acentesinin TURSAB belgesi
 6. Türk Acentesinin Turizm İşletme belgesi
 7. Yurtdışındaki Tur Operatörü ile yurt içindeki acente arasındaki sözleşme (yabancı dilde ise noter onaylı tercümesi)
 8. Türkiye'deki seyahat acentesi görevlisine Acente tarafından verilen yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
 9. Yabancı uyruklu Tur Operatörü Temsilcisinin, Türkiye'deki acente yetkilisine Yabancılar Şube Müdürlüğündeki müracaat işlemlerini takip etmesi amacıyla (ikamet tezkeresi teslim işlemleri hariç) onay verdiğine dair antetli kağıda yazılmış dilekçesi
Özel eğitim kurumlarında çalışacak yabancılar

Özel eğitim kurumlarında çalışacak yabancılarÖzel eğitim kurumlarında çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancılar, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce ikamet teskeresi almalıdırlar.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Yabancının çalışacağı işyeri ile yapılan iş sözleşmesi
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak yabancılar

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak yabancılarKamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancılar, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce ikamet teskeresi almalıdırlar.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Sözleşmeli personel olarak çalışanlar için kurum ile yapılan sözleşme
Devlet, vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışacak yabancılar

Devlet, vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışacak yabancılarDevlet, vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışacak yabancılar, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce ikamet tezkeresi almalıdırlar.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. YÖK Başkanlığı'ndan alınacak izin yazısı
 6. İşyeri ile yabancı arasında yapılan iş sözleşmesi
İş görüşmesi, ticaret ve montaj amaçlı ikamet izni

İş görüşmesi, ticaret ve montaj amaçlı ikamet izniDış Temsilciliklerimizden(Konsolosluktan) alınmış 'İş Görüşmesi, Ticaret yada Montaj Amaçlı Vize' gelen yabancılara 3 aylık ikamet izni verilir.

İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) alınmış 'İş Görüşmesi, Ticaret yada Montaj Amaçlı Vize'
 6. Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
 7. Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
 8. Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
 9. Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
Sportif faaliyet amaçlı ikamet izni

Sportif faaliyet amaçlı ikamet izniTürkiye'ye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler sözleşmeleri süresince Ç.S.G. Bakanlığından çalışma izni almadan ikamet edebilirler.

Ancak, vize süresinden daha uzun süre kalacak olan yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.

Sporcu ve antrenörlerin ikamet izinleri, futbol branşında olanları için Futbol Federasyonu, diğerleri için ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün uygun görüş yazısının ibraz edilmesi üzerine verilir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı
 6. Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
Sirk ve gösteri amaçlı ikamet izni

Türkiye'de fuar ve sirklerde gösteri yapacaklar ile bu tür organizasyonlarda görev alan ve süreleri altı ayı geçmemek üzere gelenler, Ç.S.G. Bakanlığı'ndan çalışma izni almadan ikamet edebilirler.

Ancak, vize süresinden daha uzun süre kalacak olan yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı
 6. Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı
 7. Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı
 8. Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
 9. Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
Basın mensubu olarak çalışacak yabancılar

Basın mensubu olarak çalışacak yabancılarYabancı basın-yayın organlarını temsilen Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren ya da Türkiye'deki yayın organlarında çalışan yabancı uyruklu gazetecilerin Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) adlarına basın kartı düzenlenmesinden sonra ilk ikamet izni için ikamet ettikleri ilin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Her ay için 1.000$'lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
 6. Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı
 7. Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C.vatandaşının noterden taahhütnamesi
 8. Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
 9. Önceki yıllarda alınmış ikamet tezkeresi varsa, ikamet tezkeresinin aslı
2012 yılı ikamet tezkere harçları

2012 yılında uygulanacak ikamet tezkere harçları için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

2012 yılı ikamet tezkere harçları

CEZALI HARÇ ÖDEMELERİ (5 YIL ÖNCESİ HARÇTAN MUAFTIR)
  2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI
HER GÜN 5,50 TL 6,00 TL 6,40 TL 6,80 TL 7,60 TL
İLK AY 50,00 TL 54,90 TL 59,10 TL 63,30 TL 70,80 TL
SONRAKİ AY 33,30 TL 36,50 TL 39,30 TL 42,10 TL 47,10 TL
İKAMET TEZKERE 66,00 TL 70,00 TL 75,00 TL 81 TL 135 TL
TEK VİZE GİRİŞ 138,80 TL 152,40 TL 164,20 TL 176,00 TL 197,10 TL
İkamet Hesaplama
Türkiye’de ne kadar süreli ikamet izni alabileceğinizi ve bunun için ne kadar harç ödemesi gerektiğini, bu aracı kullanarak hesaplayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
 • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.57
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.94
 • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98
 • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.73