Diğer İkamet İzinleri

Bu sayfa, kaçak, mülteci, sığınmacı konumundaki veya tedavi amacı ile ikamet etmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin ikamet edebilmeleri için gerekli bilgi ve belgeleri içerir.

Türkiye'ye vize alarak veya vize muafiyetinin sağlamış olduğu kolaylıktan yararlanarak gelmiş olan yabancılar; kendilerine sağlanan süreden sonra da ülkede kalabilmek için, ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

Aşağıdaki listeden durumunuzu en iyi açıklayan sekmeyi tıklayarak ikamet izinleri hakkında geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUNYABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN (51KB, 5 SAYFA)

Kaçak yabancılara ikamet tezkeresi

28 Mayıs 2012 tarihinden önceki bir tarihte herhangi bir nedenle ülkemize gelmiş olup vize veya ikamet tezkere süresi içinde ülkemizden çıkış yapmayan yabancılar, 15 Ağustos 2012 tarihine kadar Emniyet Makamlarına müracaatları halinde altı aylık ikamet tezkeresi alabileceklerdir.

Kaçak kalınan gün sayısına göre para cezaları belirlenir. Ödeme yapıldıktan sonra ikamet tezkeresi verilecektir.

Bir takvim yılı içerisinde 1 defa İkamet Tezkeresi verilir!

Başvuru için gerekli belgeler

 1. İkamet Beyanname Formu
 2. 4 adet fotoğraf
 3. Pasaport aslı
 4. Her ay için 500 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi (Toplam 3.000 USD)
 5. Kirada kalıyorsa; noter tasdikli kira sözleşmesi
 6. Otelde kalıyorsa; otel resepsiyonundan alacağı konaklama belgesi
 7. T.C. vatandaşı yanında kalıyorsa; T.C. vatandaşının vereceği noter tasdikli taahhütname
 8. Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise, tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 9. İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahsın randevu sırasında hazır bulunması zorunludur
Tedavi amaçlı ikamet izni

Tedavi amaçlı ikamet izniTedavi amacı ile ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancılara, durumlarını özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarından alacakları yazı veya rapor ile belgelemeleri halinde tedavileri sürelerince ikamet izni verilir.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu
Mülteci ve sığınmacı yabancılar için ikamet izni

Ülkelerindeki zulüm ve baskıdan kaçarak mülteci veya sığınmacı statüsüyle Türkiye'den uluslar arası koruma talep etmek isteyen yabancılardan, Türkiye'ye legal (pasaportlu) olarak giriş yapanlar bulundukları İl Valiliklerine, illegal (pasaportsuz) giriş yapanlar ise giriş yaptıkları sınır Valiliklerine giriş yaptıkları tarihten itibaren makul bir süre (10-on) gün içinde sığınma talebine ilişkin müracaatlarını yapmak zorundadırlar.

Makul süre içinde müracaat etmeyen yabancıların talepleri kabul edilmemektedir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. İkamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 5. Pasaportu olan şahısların, pasaportun aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
 6. Sığınma amaçlı ikamet tezkeresi almak isteyen şahıslar, Göç-iltica ve Vatandaşlık Büro Amirliğindeki işlemleri bittikten sonra randevu alabilirler.
Akraba ziyareti amaçlı ikamet izni

Dış Temsilciliklerimizden(Konsolosluktan) alınmış 'Akraba ziyareti amaçlı vize' ile gelen yabancılara talepleri doğrultusunda ikamet izni verilir.

Bir takvim yılı içerisinde sadece 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Yanında kalacağı şahsın noterden taahhütnamesi
 6. Dış Temsilciliklerimizden alınmış akraba ziyareti amaçlı vize
2012 yılı ikamet tezkere harçları

2012 yılında uygulanacak ikamet tezkere harçları için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

2012 yılı ikamet tezkere harçları

CEZALI HARÇ ÖDEMELERİ (5 YIL ÖNCESİ HARÇTAN MUAFTIR)
  2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI
HER GÜN 5,50 TL 6,00 TL 6,40 TL 6,80 TL 7,60 TL
İLK AY 50,00 TL 54,90 TL 59,10 TL 63,30 TL 70,80 TL
SONRAKİ AY 33,30 TL 36,50 TL 39,30 TL 42,10 TL 47,10 TL
İKAMET TEZKERE 66,00 TL 70,00 TL 75,00 TL 81 TL 135 TL
TEK VİZE GİRİŞ 138,80 TL 152,40 TL 164,20 TL 176,00 TL 197,10 TL
İkamet Hesaplama
Türkiye’de ne kadar süreli ikamet izni alabileceğinizi ve bunun için ne kadar harç ödemesi gerektiğini, bu aracı kullanarak hesaplayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
 • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.57
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.94
 • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98
 • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.73