Refakat Amaçlı İkamet İzinleri

Bu sayfa, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de izin alarak refakat amaçlı ikamet edebilmeleri için gerekli bilgi ve belgeleri içerir.

Türkiye'ye vize alarak veya vize muafiyetinin sağlamış olduğu kolaylıktan yararlanarak gelmiş olan yabancılar; kendilerine sağlanan süreden sonra da ülkede kalabilmek için, ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

Aşağıdaki listeden durumunuzu en iyi açıklayan sekmeyi tıklayarak ikamet izinleri hakkında geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUNYABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN (51KB, 5 SAYFA)

T.C. vatandaşı eşe refakat amacıyla kalacak yabancılar

A Grubu Ülke Vatandaşları; Türk vatandaşı ile evli olduğunu ileri sürerek ikamet izni talebinde bulunan yabancılar istenilen belgeleri getirmeleri halinde ilk etapta 5 yıl süreli ikamet izni tanzim edilir.

B Grubu ülke vatandaşları; Türk vatandaşı ile evli olduğunu ileri sürerek ikamet talebinde bulunan yabancıya ilk etapta 1 yıl, ikinci ve üçüncü uzatmalarda 2 şer yıl, resen ikamet izni tanzim edilir.

Evliliğe bağlı olarak verilen ikamet izinleri yaptırılacak tahkikat sonucu formalite evlilik olduğunun anlaşılması halinde verilen ikamet izni resen iptal edilerek yabancının başka illerden ikamet izni alması önlenir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. T.C.vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
 6. T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
İkamet tezkereli eşe refakat etmek amacıyla kalacak yabancılar

Her hangi bir sebeple ikamet izni almış olan yabancının eşine de, eşinin ikamet süresi kadar ikamet izni verilir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 6. İlk müracaat işlemlerinde evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı
T.C. vatandaşı çocuğa refakat etmek amacıyla kalacak yabancılar

A grubu ülke vatandaşları; Türk vatandaşı oğlu veya kızı yanında ikamet izni talebinde bulunan yabancı uyruklu anne ve babaya, 5 er yıl ikamet izni verilir. 

B grubu ülke vatandaşları; Türk vatandaşı oğlu veya kızı yanında ikamet izni talebinde bulunan yabancı uyruklu anne ve babaya ilk etapta 2 yıl ikamet izni verilir. 

Ayrıca Türk vatandaşı olan veya ülkemizden herhangi bir sebeple ikamet izni alarak yaşayan yabancının yanında kalmak üzere ikamet izni talebinde bulunan kardeşlerine 3 ay ikamet izni resen verilir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Her ay için 300 $' lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
 6. T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 7. T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 8. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
 9. İlk müracaat işlemlerinde çocuk Türkiye'de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi ve doğum raporu istenir.
İkamet tezkereli çocuğa refakat etmek amacıyla kalacak yabancılar

A grubu ülke vatandaşları; Ülkemizden herhangi bir sebeple ikamet tezkeresi alarak yaşayan yabancı uyruklu oğlu veya kızı yanında ikamet izni talebinde bulunan anne ve babaya ikamet izinleriyle ilgili hükümler çerçevesinde her defasında 5 er yıllık ikamet izni tanzim edilir.

B grubu ülke vatandaşları; Ülkemizden herhangi bir sebeple ikamet tezkeresi alarak yaşayan yabancı uyruklu oğlu veya kızı yanında ikamet izni talebinde bulunan anne ve babaya çocuklarının ikamet süreleri kadar ikamet izni tanzim edilir.

Ayrıca Türk vatandaşı olan veya ülkemizden herhangi bir sebeple ikamet izni alarak yaşayan yabancının yanında kalmak üzere ikamet izni talebinde bulunan kardeşlerine 3 ay ikamet izni resen verilir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Her ay için 300 $' lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
 6. İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 7. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
 8. Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
Anne - babaya refakat edecek 18 yaşından küçük yabancılar

Anne, veya babası Türk vatandaşı olanlara 5 yıl, anne veya babası yabancı olup da ikamet tezkeresi ile Türkiye'de bulunanların 18 yaşından küçük çocuklarına Anne veya Babasının ikamet süresi kadar ikamet izni verilir.

T.C.vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.

Başvuru için gerekli belgeler

 1. Dilekçe
 2. İkamet Beyanname Formu
 3. 4 adet fotoğraf
 4. Pasaport aslı
 5. Anne-baba T.C. vatandaşı ise nüfus cüzdanlarının aslı
 6. Anne-baba T.C. vatandaşı ise nüfus cüzdanlarının aslı
 7. Anne-baba yabancı ise ikamet tezkeresinin aslı
 8. Anne ve baba noter tasdikli taahhütnamesi
 9. İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı
 10. Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı
 11. Anne ve baba ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesi
 12. Anne ve baba ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi
 13. Anne ve baba ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi
2012 yılı ikamet tezkere harçları

2012 yılında uygulanacak ikamet tezkere harçları için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

2012 yılı ikamet tezkere harçları

CEZALI HARÇ ÖDEMELERİ (5 YIL ÖNCESİ HARÇTAN MUAFTIR)
  2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI
HER GÜN 5,50 TL 6,00 TL 6,40 TL 6,80 TL 7,60 TL
İLK AY 50,00 TL 54,90 TL 59,10 TL 63,30 TL 70,80 TL
SONRAKİ AY 33,30 TL 36,50 TL 39,30 TL 42,10 TL 47,10 TL
İKAMET TEZKERE 66,00 TL 70,00 TL 75,00 TL 81 TL 135 TL
TEK VİZE GİRİŞ 138,80 TL 152,40 TL 164,20 TL 176,00 TL 197,10 TL
İkamet Hesaplama
Türkiye’de ne kadar süreli ikamet izni alabileceğinizi ve bunun için ne kadar harç ödemesi gerektiğini, bu aracı kullanarak hesaplayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
 • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.57
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.94
 • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98
 • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.73