Yabancı Doktorlar

Bu sayfa, özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyrukluların çalışma izinleri hakkında gerekli bilgi ve belgeleri içerir.

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 22 Şubat 2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç özel sağlık kuruluşlarında çalışacak tüm yabancı sağlık meslek mensuplarını kapsamaktadır.

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKYABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (430 KB, 2 SAYFA)

Türk soylu diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hakkında 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun uygulanır.

TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUNTÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE'DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN (600 KB, 2 SAYFA)

Kimler başvuruda bulunabilir?

Diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç olmak üzere yabancı sağlık meslek mensupları, aşağıda yer alan şartları sağlamak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebileceklerdir.

 1. Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescilleri yapılmış bulunmak
 2. Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak
 3. Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında  Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak
 4. İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikamet izni almış olmak
 5. Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak
Yabancı uyruklu doktorların çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

Yönetmelik kapsamında olan yabancı uyruklular, görev alacakları özel sağlık kuruluşuyla birlikte çalışma izni başvurularında bulunabileceklerdir. Gerekli şartların sağlanması halinde, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılacak ön başvuruyu takip eden süreçte; çalışma izin başvuru dosyası bakanlığa gönderilecek ve bakanlıkça çalışması uygun görülen yabancıya ön izin belgesi düzenlenecektir.

Ön izin belgesi düzenlenen yabancının Çalışmaya Meşruhatlı İkamet Tezkeresi alması zorunludur. Detaylı bilgi için Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi sayfamızı ziyaret ediniz.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
 1. İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge
 2. Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge
 3. Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge
 4. Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi
Onaylanan çalışma izin belgenizin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen evraklarınızın şuan nerede olduğunu bu aracı kullanarak sorgulayabilirsiniz.
Uygulamaya git »
BAŞARI PERFORMANSIMIZ
Başarı performansımız anlık hesaplanmaktadır. Tablodaki rakamlar, türlerine göre onaylanan başvuruların toplam başvuru sayısına oranını ifade eder.
 • Çalışma İzni - Yurtiçi başvuru - İlk%99.55
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtiçi%99.57
 • Çalışma İzni - Ev Hizmetleri - Yurtdışı%97.94
 • Çalışma İzni - Yurtdışı başvuru%98
 • Çalışma İzni Uzatma - Tüzel%99.73